Jeugdtheater Hofplein in Proeftuin Campus Coolhaven

Op vrijdag 26 april 2019 maakte het Ministerie van OCW bekend dat Minister Van Engelshoven in 2019 en in 2020 4 miljoen euro uittrekt om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren middels 15 culturele proeftuinen. Een van die proeftuinen is Campus Coolhaven Rotterdam. Jeugdtheater Hofplein is één van de zes culturele Coolhavense partners die in dit programma ruimte en perspectieven bieden aan creatief talent binnen de podiumkunsten. De Gemeente Rotterdam matcht het bedrag van het ministerie.

Campus Coolhaven wil ruimte en perspectieven bieden aan creatief MBO-talent (16 – 25 jaar) binnen de podiumkunsten, dat daarmee kan doorstromen naar een diverse creatieve beroepspraktijk of het HBO kunstvakonderwijs. Het project richt zich op de thema’s verbreding en vernieuwing, ruimte voor makers en kunstenaars, cultuur maakt nieuwsgiering en een sterke cultuursector. De proeftuin geeft de ruimte om van elkaar te leren, onderwijsprogramma’s te herijken op basis van nieuwe beroepspraktijken en makers te verleiden buiten hun geijkte paden en netwerken te treden.

De partners van Campus Coolhaven zijn Maas theater en dans en het Maaspodium, Grounds, met daaraan gekoppeld het World Music and Dance Centre (WMDC), Jeugdtheater Hofplein, Codarts, het Albeda college met de MBO-opleidingen theater, dans en muziek en de middelbare scholenkoepel LMC met Mavo voor theater 010 en de Havo/vwo voor Muziek en dans.
De combinatie van instellingen voor cultuureducatie, kunstonderwijs (op alle niveaus), productie-instellingen en presentatieplekken in Coolhaven is uniek en vullen elkaar aan. Samen richten zij zich op talentontwikkeling, kunstonderwijs, ondersteunende functies en het ontwikkelen van technische vaardigheden die nodig zijn om podiumkunsten te presenteren, zoals productie, techniek, vormgeving, evenementorganisatie en communicatie

De zes partners werken binnen de proeftuin aan vier projecten: In Your Backyard, een onderzoek naar het grassrootscircuit in Delfshaven en wat er nodig is om drempels tussen dit circuit en de kunstinstellingen te doorbreken. Traject Coolhaven, verschillende initiatieven om de doorstroom van talenten te bevorderen zoals maandelijkse netwerkcafé’s en een talentontwikkelingskaart. Making Space waarbij de partners letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan jonge talenten op de opleidingen én uit de wijk. Een plek waar met professionele begeleiding en feedback vrij geëxperimenteerd kan worden en (podium)ervaring kan worden opgedaan met werk creëren en uitvoeren. En festival Roots aan de Maas, de pilot van een breed opgezet interdisciplinair festival met talent van Rotterdamse bodem, dat op termijn ook nationale en internationale aantrekkingskracht heeft.

Info

Op vrijdag 26 april 2019 maakte het Ministerie van OCW bekend dat Minister Van Engelshoven in 2019 en in 2020 4 miljoen euro uittrekt om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren middels 15 culturele proeftuinen. Een van die proeftuinen is Campus Coolhaven Rotterdam. Jeugdtheater Hofplein is één van de zes culturele Coolhavense partners die […]