Theaterles op school

Ontwikkeling & plezier

“Juf, gaan we vandaag weer doen alsof? Dat is zo leuk, want dan durf ik ineens alles” – Jaylinn, groep 4.
Jeugdtheater Hofplein biedt theaterlessen in langlopende leerlijnen, korte lessenreeksen en als workshops op maat. De theaterles is de plek bij uitstek om te oefenen voor het echte leven. Of juist om alles te doen wat in het echt niet kan. De plek waar van alles mag, niks fout is en waar je mag veranderen in wie je maar wilt zijn. Heel anders qua dynamiek dan de rest van de (zittende) schooldag.

Theater is voor kinderen op allerlei lagen verrijkend:

Ik en de wereld: Het ontwikkelen van nieuwsgierigheid en fantasievol en creatief (om)denken. Leren op een andere, nieuwe manier naar de wereld te kijken en de mensen om je heen.

Ik en de ander: Samenwerken in een creatief proces. Bouwen aan de veiligheid in de klas: theater is kwetsbaar, maar ook verbindend. Stapsgewijs wordt iedereen meegenomen en raken de kinderen gewend aan voor de groep staan en op respectvolle wijze naar elkaar kijken.

Ik en het ambacht: De eerste kneepjes van het theatervak leren, waar je ook op andere momenten veel aan hebt. De mogelijkheden van je stem en lijf (her)kennen, je durven presenteren, maar ook de structuur van het vertellen van een verhaal leren en/of heel nauwkeurig te observeren.

Ik en mijn eigenheid: Het ontdekken en bewust worden van jezelf en je eigen creatieve mogelijkheden en voorkeuren. Het ene kind wordt enthousiast van allerlei verzonnen plannetjes en kan prachtig verbeelden, een ander wordt juist geprikkeld door fysieke actie, een volgende loopt warm door de uitdaging op te zoeken in samen spelen, terwijl weer een ander kind juist opbloeit als vormgeving aan de bod komt.

Ik en taal: Er is nauw contact tussen onze theaterdocenten en leerkrachten van de school. Woorden/thema’s uit de klas komen (al doende) in de theaterles terug, en andersom.

Ik en plezier: Het is leuk! En, zoals eerder benoemd, een welkome afwisseling binnen de dag.

 

Aanpak Jeugdtheater Hofplein

In de Hofpleinvisie op theater staat het kind centraal. Vanaf jonge leeftijd nemen wij kinderen en hun ideeën heel serieus. Wij spreken de eigen creativiteit en inventiviteit van elk kind aan in onze theaterlessen, begeleiden hen in het ontwikkelen van hun eigen verbeelding en fantasie. Zo krijgen ze de gelegenheid om buiten bekende kaders te denken en te voelen. Bovendien leren ze vertrouwen op zichzelf en hun mogelijkheden. Onze theaterlessen sluiten aan bij de natuurlijke behoefte van kinderen om spelenderwijs en nieuwsgierig de wereld om zich heen te ontdekken. Zo is elke les een ontdekkingstocht, een avontuur waar de kinderen het thuis nog over zullen hebben!

 

Subsidieregeling

Voor sommige scholen is het mogelijk om via een regeling theaterlessen af te nemen. Hieronder lees je meer over deze regelingen.

Cultuurcoach

Voor scholen in kwetsbare wijken is het mogelijk om via de subsidieregeling Brede Regeling Combinatiefuncties een of meerdere theaterdocenten van Jeugdtheater Hofplein als Cultuurcoach in te zetten op school. Deze regeling is bedoeld om kansengelijkheid door talentontwikkeling en brede vorming van leerlingen in kwetsbare wijken te stimuleren, cultuuronderwijs op en rond de school te versterken en bij te dragen aan een duurzame verbinding en samenwerking tussen de cultuurinstelling, de school en partijen in de wijk van de school. Voor deze subsidie moet jaarlijks door de culturele instelling en de school samen een subsidieaanvraag worden gedaan bij de gemeente Rotterdam.

Dagprogrammering

Onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is de dagprogrammering. Op scholen binnen het NPRZ-gebied krijgen leerlingen tien extra activiteitsuren per week aangeboden, om zo bij te dragen aan een brede ontwikkeling van de leerlingen en daarmee hun kansen te vergroten.

Als school is het mogelijk om vanuit het dagprogrammeringsbudget langlopend theaterlessen van Hofplein af te nemen. Hofplein zet zich meer dan ooit in om toegankelijk te zijn voor élk kind. Daarom zijn we heel blij dat we in een aantal wijken onderdeel zijn van de dagprogrammering. Voor de meeste kinderen binnen het programma geldt dat dit een eerste kennismaking met theater is. Daar houden onze Hofplein docenten uiteraard rekening mee. Uitgangspunt is altijd dat onze theaterlessen en de presentatie aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

 

2022-2023

In seizoen 2022-2023 geven Hofpleindocenten langlopend les op de volgende basisscholen en Sport- en Cultuurclubs:

De Agnesschool, CBS De Regenboog, RK Maria Basisschool, Bogermanschool, De Klaver Carnisse, De Vierambacht, Theresiaschool, OBS De Blijvliet, De Provenier, CBS De Sleutel, Da Costa School

 

Contact & aanmelden

Elke school waarmee we ons verbinden vraagt om een eigen aanpak. Passend bij de visie en specifieke aandachtspunten van de school, vullen onze Hofpleindocenten hun theaterlessen in. Vanuit hun eigen (vak)inzicht en inspiratie, in goed contact met de school werkend aan de kerndoelen in het primair onderwijs. Er kan naar wens een korte of lange lessenreeks afgenomen worden.

We gaan graag in gesprek om het juiste programma voor jouw school te ontwikkelen.

Voor vragen over dit aanbod neem je telefonisch of per mail contact op met Danilo:

010-7540015 educatie@jeugdtheaterhofplein.nl

In het kort

  • • Groep 1 t/m 8
  • • Theater, zang, dans, vormgeving en/of techniek
  • • Op school
  • • Prijsindicatie ’22-’23:
    € 62,50 tot € 67,50 per uur, excl. reiskosten
  • • Minimale afname: 2 uur per dag