Theaterles op school – primair onderwijs

Jeugdtheater Hofplein biedt langlopende leerlijnen, korte lessenreeksen en workshops op maat.

Lange lessenreeks

Onze Hofpleindocenten werken altijd vanuit de creativiteit en inventiviteit van het kind zelf. Het aanzetten van hun verbeelding en fantasie is leidend voor de lessen die we geven.

Theater sluit aan bij de natuurlijke behoefte van kinderen om spelenderwijs en nieuwsgierig de wereld om zich heen te ontdekken. Bij theater op school gaat het met name om het ‘doen alsof’ en dit loopt als een rode draad door de lessen van groep 1 t/m 8. Kinderen leren zo het verschil tussen de theatrale werkelijkheid (de verbeelding) en de dagelijkse werkelijkheid.

Vakspecifiek wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van de spelvaardigheden zoals het verbeelden van gevoelens, situaties en personages. Zo krijgen kinderen inzicht in de opbouw van een verhaal, leren ze hoe ze dat verhaal kunnen vormgeven en hoe dat vervolgens overkomt op hun publiek. Zo leren ze spelenderwijs verschillende speltechnieken kennen.

Op persoonlijkheidsvormend vlak gaat theater over het vergroten van je (non) verbale expressiemogelijkheden, het stimuleren van de fantasie en creativiteit en het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden zoals samenwerken, inlevingsvermogen, wederzijds respect en zelfvertrouwen. Naast het ontwikkelen van deze vaardigheden staan veiligheid en plezier voorop.

Elke school waarmee we ons verbinden vraagt om een eigen aanpak. Onze Hofpleindocenten vullen naar eigen inzicht en in goed contact hun lessen in, passend bij de visie van de school en de belevingswereld van de kinderen.
We gaan graag in gesprek om het juiste programma voor jouw school te ontwikkelen.

In seizoen 2020-2021 geven Hofpleindocenten langlopend les op de volgende basisscholen:
PO: De Regenboog, CBS De Sleutel

Cultuurcoach

Ruim tien jaar geleden ontstond de cultuurcoachregeling vanuit de gemeente Rotterdam. Dit bood Jeugdtheater Hofplein de kans kinderen op een structurele manier in aanraking te laten komen met theater. In plaats van een eenmalig bezoek aan het theater geven onze Hofpleindocenten gedurende het hele schooljaar les in alle groepen van een school. Binnen deze lessen draait het om creativiteitsontwikkeling, verbeeldingskracht, vermogen tot empathie en het kunnen en durven presenteren van jezelf en je ideeën. Vaardigheden die bijdragen aan kennis over jezelf (persoonsvorming), een beter begrip van de wereld. Door de theaterlessen van de cultuurcoach van Hofplein worden naast de creatieve vaardigheden ook sociale, motorische en cognitieve vaardigheden ontwikkeld.

Mocht je geïnteresseerd zijn om ook cultuurcoach school te worden en een samenwerking aan te gaan met Jeugdtheater Hofplein, neem dan contact op.

In seizoen 2020-2021 geven Hofpleindocenten langlopend les op de volgende cultuurcoachscholen:
Bogermanschool, Da Costa School, De Provenier, De Vierambacht, De Mariaschool, Blijvliet

Dagprogrammering

Sinds september 2019 maakt Jeugdtheater Hofplein deel uit van de invulling van de dagprogrammering van verschillende scholen op Zuid. De dagprogrammering (verlengde leertijd) is onderdeel van de Children’s Zone in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en heeft als doel de kansen te vergroten en bij te dragen aan een brede ontwikkeling van kinderen. Om dit te bereiken krijgen alle leerlingen, naast het reguliere onderwijs-curriculum, extra activiteitsuren per week aangeboden in de vorm van een cultuur of een sport pakket. Daarnaast krijgen ze ook extra uren voor het verbeteren van taal, rekenen, huiswerkbegeleiding en gezondheid.

De meeste kinderen die kiezen voor het cultuurpakket hebben geen ervaring met theater. Het theaterprogramma bestaat dus voor een groot deel uit het werken aan de basisvaardigheden van theater. Daarnaast staat veiligheid, rust in de les, zelfvertrouwen en aandacht voor iedereen centraal. En net zoals bij alle andere theatertrajecten werken we wel naar een toonmoment toe waarin ieder kind iets kan laten zien. Uitgangspunt is altijd dat onze lessen en de presentatie aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

In 2020-2021 is Jeugdtheater Hofplein actief in de volgende Sport en Cultuur Clubs:
In de wijk Feijenoord; De Agnesschool
In de wijk Hillesluis: De Willem van Oranje, Savornin Lohman
In de wijk Afrikaanderwijk: De Globetrotter
In de wijk Bloemhof: Bogermanschool en de Pantarijn

Jeugdtheater Hofplein biedt langlopende leerlijnen, korte lessenreeksen en workshops op maat. Lange lessenreeks Onze Hofpleindocenten werken altijd vanuit de creativiteit en inventiviteit van het kind zelf. Het aanzetten van hun verbeelding en fantasie is leidend voor de lessen die we geven. Theater sluit aan bij de natuurlijke behoefte van kinderen om spelenderwijs en nieuwsgierig de […]