Open podium THV

    Op dit moment zijn leerlingen uit alle leerjaren druk bezig om diverse eigenzinnige presentaties te creëren. Deze laten zij zien aan alle leerlingen van De Theaterhavo/vwo tijdens het Open Podium op 2 juni.

    Het Open podium is nooit toegankelijk geweest voor ouders, maar voor deze versie willen we graag een uitzondering maken. De reden daarvoor is dat er vanuit leerlingen en medewerkers initiatieven zijn gekomen om namens de school acties op te zetten voor hulp aan de Oekraïne.

    Eén van de initiatieven is het Open Podium eenmalig openstellen voor belangstellenden. De kaarten kosten 5 euro per stuk en de opbrengst van de kaartverkoop wordt volledig gestort op giro 555 t.b.v. hulp aan de Oekraïne.

 

Kaartjes reserveren

loading...