Cultuurplanadvies 2025 – 2028

Info

Op 28 juni 2024 is het advies van de commissie Vos (voorheen de RRKC) gepubliceerd en overhandigd aan wethouder cultuur Saïd Kasmi, het zogeheten Cultuurplanadvies. En we mogen als Jeugdtheater Hofplein ontzettend trots zijn! Op alle drie de onderdelen (artistieke kwaliteit, waarde voor de stad en zakelijke kwaliteit) wordt Hofplein als goed beoordeeld.

Share

Vandaag, 28 juni 2024, is het advies van de commissie Vos (voorheen de RRKC) gepubliceerd en overhandigd aan wethouder cultuur Saïd Kasmi, het zogeheten Cultuurplanadvies.

En we mogen als Jeugdtheater Hofplein ontzettend trots zijn! Op alle drie de onderdelen (artistieke kwaliteit, waarde voor de stad en zakelijke kwaliteit) wordt Hofplein als goed beoordeeld.

 

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. Jeugdtheater Hofplein beschikt over een groot en overtuigend trackrecord. 

De commissie ziet dat Jeugdtheater Hofplein zich in de haarvaten van de Rotterdamse samenleving begeeft, en zich daarbij focust op gebieden waar weinig theater is, maar wel veel kinderen en jongeren.

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als goed. Jeugdtheater Hofplein heeft in de huidige cultuurplanperiode laten zien dat het in staat is om mee te bewegen met veranderde omstandigheden. De organisatie die er nu is lijkt volledig gericht op de kerntaken. Dat geeft vertrouwen. 

 

In onze aanvraag hebben we iets meer subsidie aangevraagd dan we nu krijgen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, en dus meer aanbod te kunnen bieden. Een deel van die extra aanvraag is gehonoreerd! Bijzonder in deze tijden, waarin de middelen gewoonweg beperkt zijn en veel instellingen “het moeten doen met wat ze nu hebben”. Reden te meer om trots te zijn.

Er is helaas ook een maar. Er is in ons advies een verschil van inzicht tussen de gemeente en de beoordelingscommissie geslopen. Dat gaat over de aanvullende subsidie ten aanzien van de meerkosten door onze toetreding tot de CAO Kunsteducatie in 2021. Hofplein heeft deze extra structurele subsidie middels een collegebesluit ontvangen vanaf 2022. De commissie is echter onder de indruk dat deze aanvullende middelen van tijdelijke aard waren. Dat is uitdrukkelijk niet zo, en dit is bevestigd door de gemeente. Helaas wel pas na het definitieve advies. Wat dit precies betekent, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. We gaan hierover komende week met de gemeente in gesprek hoe dit opgelost gaat worden.

We houden jullie hier uiteraard van op de hoogte.