Organisatie

Hofplein verrijkt de wereld

Sinds 1985 verrijkt Jeugdtheater Hofplein de wereld via de kracht van verbeelding en verwondering. Al meer dan een miljoen theaterfans brachten een bezoek aan het kleurrijke Hofpleintheater in Rotterdam-Noord en kozen al meer dan 100.000 kinderen, jongeren en jongvolwassenen voor een van de vele trajecten bij Jeugdtheater Hofplein.

Met Jeugdtheater in de vrije tijd, in het onderwijs en in de stad, heeft Jeugdtheater Hofplein ieder kind wel iets te bieden. Op deze manier draagt Hofplein in grote mate bij aan het plezier en de persoonlijke en culturele ontwikkeling voor iedereen tussen de 2 en 25 jaar.

Ook buiten Rotterdam is Hofplein actief: er zijn inmiddels 10 locaties waarvan 3 buiten Rotterdam (Barendrecht, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland).

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Sinds 2012 is Jeugdtheater Hofplein een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

 

Algemene gegevens

 • Officiële naam: Stichting Jeugdtheater Hofplein
 • RSIN nummer: 006473039
 • Fiscaal nummer: NL0064.73.039.B01
 • KvK nummer: 41128258
 • Rekeningnummer: NL73 RABO 0150054734

 

Missie

Jeugdtheater Hofplein verrijkt de wereld via de kracht van verbeelding en verwondering, door theater te maken met kinderen en jongeren binnen een professionele omgeving in een grootstedelijke context.

 

Visie

Hofplein is een theaterhuis waar ieder kind en iedere jongere welkom is. Wij maken theater door verhalen te vertellen die midden in de tijd staan, door de ogen van kinderen en jongeren zelf, en vanuit hun diverse leefwerelden. Wij gaan daarbij uit van de unieke kwaliteiten die zij met zich mee brengen, hun eigen kracht en authenticiteit. We zijn ervan overtuigd dat elke positieve aanraking met kunst een kind laat groeien en helpt goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Hofplein is een inclusieve plek waarbij ieder kind en jongere mee kan doen, van een voorstelling in het Hofpleintheater tot programma’s in de haarvaten van de stad en de wijken en alles er tussen in. Hofplein is hiermee een belangrijk onderdeel van de humuslaag in de keten van talentontwikkeling in Rotterdam.

 

Waarden

Ruimte voor iedereen
Iedereen is welkom, wij maken geen onderscheid.

Uitdagend en creatief
We dagen kinderen en jongeren uit om een verhaal te vertellen, eraan deel te nemen en om grenzen te verleggen. Met lef, aandacht en creativiteit ontwikkelen en (onder)zoeken we telkens nieuwe invalshoeken.

Liefde voor theater
We houden van kunst en de kunst om verhalen te vertellen.

Professioneel en ondernemend
De liefde voor theater en de kunst om een verhaal te vertellen zit in de genen van de organisatie en vertaalt zich in vakmanschap, samenwerking en innovatie. We nemen eigen initiatief waarbij we ook de grens en het experiment durven op te zoeken.

 

Jaarverslagen

 

Privacy Statement

 
 

Raad van toezicht

 • mevrouw mr. R. Patandin (voorzitter)
 • de heer M. Mol
 • mevrouw A. Norville MSc
 • de heer prof.dr. PH.B.F. Franses

De leden van de raad van toezicht ontvangen per kalenderjaar maximaal € 600,- aan vacatiegelden ter compensatie van onkosten.

Directie

 • Caroline Pietermaat, algemeen directeur/bestuurder
 • Marnix Keeven, directeur financiën & bedrijfsvoering
 
 

Beloningsbeleid

Stichting Jeugdtheater Hofplein valt onder de werkingssfeer van de CAO Kunsteducatie 2024.
Bezoldiging van de directeur-bestuurder wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

 

Klachten

 

Contactgegevens

Hofpleintheater
Benthemplein 13
3032 CC Rotterdam

De Theaterschool
Pieter de Hoochweg 222
3024 BJ Rotterdam

Telefoonnummer:
010– 243 50 55
(bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur)

E-mailadres:
info@jeugdtheaterhofplein.nl