Steun Jeugdtheater Hofplein

Jeugdtheater Hofplein is een warm Huis waar élk kind welkom is. Waar elk kind de kans krijgt om van podiumkunst te proeven en daardoor zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken. Hofplein koestert de droom dat wie binnenkomt, op een andere manier ons Huis weer verlaat. Meer verzekerd van gelijke kansen. Voller. Sterker. Groter. Met een open en kritische blik de grote wijde wereld in.
Wil jij daaraan bijdragen? Dat kan!

Vrienden van Hofplein
De jaarlijkse financiële steun van onze Vrienden draagt in de eerste plaats bij aan de activiteiten voor de kinderen en jongeren van Jeugdtheater Hofplein. En soms aan bijzondere projecten zoals nieuwe stoelen, vervanging van de vleugel etc. Vriend worden kan al vanaf € 50,- per jaar, maar meer mag natuurlijk altijd.
Tip: geef een Vriendschap cadeau aan een theaterliefhebber!

Je ontvangt

  • – Twee maal per seizoen digitale vriendenpost
  • – € 2,50 korting op voorstellingen van Hofplein. Zorg dat je je vriendenpas bij je hebt als je naar de voorstelling komt.
  • – Een uitnodiging per seizoen voor een exclusief kijkje achter de schermen of een exclusieve ontmoeting met een maker van één van de voorstellingen.
  • – Een uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst waar je wordt bijgepraat over nieuwe plannen, activiteiten, financiën en bestedingen van de vriendenclub-bijdrage.

Legaten

Eenmalige en periodieke giften en legaten

Eenmalige donaties, structurele giften en nalatenschappen helpen Jeugdtheater Hofplein om nog meer kinderen het plezier en de verrijking van theater te laten ervaren. Omdat wij een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn kan schenken ook voor de donateur voordeling zijn.

Op 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet in werking getreden die het nog interessanter maakt om een schenking te doen aan een culturele instelling. Meer informatie over de voorwaarden om met belastingvoordeel te doneren is te vinden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/ en https://anbi.nl/calculator/

Wie erover denkt om Jeugdtheater Hofplein middels een legaat op te nemen in zijn of haar testament, kan hierover direct contact opnemen met: Audrey Janssen via T: 010-243 50 55 of E: a.janssen@jeugdtheaterhofplein.nl

Donaties kunnen gestort worden op ons rekeningnummer NL73 RABO 0150 054734 t.n.v. Stichting Jeugdtheater Hofplein te Rotterdam.