Theaterles op school (VO)

Praktische info

  • Alle klassen
  • Theater, zang, dans, vormgeving en/of techniek
  • Op school
  • Prijsindicatie ’24-’25:
    € 70,- tot € 75,- per uur, excl. reiskosten theaterdocent
  • Minimale afname: 2 uur per dag
  • Betaling met CJP Cultuurkaartbudget mogelijk

Delen

Creativiteit & ontwikkeling

Jeugdtheater Hofplein biedt langlopende leerlijnen, korte lessenreeksen en workshops op maat.

Creatief denken helpt jongeren om dichterbij zichzelf te blijven. Zij zijn de volwassenen van de toekomst. Theater maakt onderwijs levendig en concreet. Het inspireert en prikkelt de nieuwsgierigheid. Door het ontdekken van spelvaardigheden en theatraliteit worden ook de sociaal-emotionele vaardigheden, zoals samenwerken, inlevingsvermogen, wederzijds respect, creativiteit en zelfvertrouwen ontwikkeld. De vaardigheden die ze ontwikkelen binnen de theaterlessen zullen de jongeren in veel situaties versterken.

Ik en mijn eigenheid: Ontdekken en bewust worden van jezelf en je eigen creatieve mogelijkheden en voorkeuren én hoe je die kunt inzetten.

Ik en de ander: Theater vertelt verhalen, confronteert en schuurt soms. Het kan reacties losmaken en oproepen, waardoor dialoog en debat plaatsvindt. Jongeren leren ‘ergens iets van te vinden’ en zichzelf en de ander beter te begrijpen.

Ik en de wereld: Het ontwikkelen van nieuwsgierigheid en fantasievol en creatief (om)denken. Theater brengt je in aanraking met andere culturen en verbreedt je blik.

Ik en het ambacht: Het ontwikkelen van vaardigheden die horen bij het theatervak, waar je ook op andere momenten veel aan hebt. Zo ontdek je de mogelijkheden van je eigen lichaam, het volume van je stem, de oneindig verschillende uitdrukkingen van je mimiek, de enorme hoeveelheid emoties en persoonlijke gedachten en meningen die je van binnen voelt en die nu naar buiten mogen komen in een veilige omgeving.

Ik en taal: Doordat er in de theaterlessen gebruik gemaakt wordt van (theater)teksten, muziekteksten, gedichten en andere vormen van taal, leer je je beter uitdrukken en wordt je kennis op gebied van taal vergroot en verbreed.

Ik en plezier: Het is leuk en daardoor een welkome afwisseling binnen een schooldag.

Kansengelijkheid

Niet alle jongeren komen van huis uit snel in aanraking met theater. Door het onderdeel te laten zijn van hun lesaanbod op school verkleinen we de kloof tussen de verschillende doelgroepen en krijgt iedereen de kans om nieuwe denkwerelden te ervaren en te beleven.

Subsidieregeling

Voor sommige scholen is het mogelijk om via een regeling theaterlessen af te nemen. Hieronder lees je meer over deze regelingen.

Cultuurcoach

Voor scholen in kwetsbare wijken is het mogelijk om via de subsidieregeling Brede Regeling Combinatiefuncties een of meerdere theaterdocenten van Jeugdtheater Hofplein als Cultuurcoach in te zetten op school. Deze regeling is bedoeld om kansengelijkheid door talentontwikkeling en brede vorming van leerlingen in kwetsbare wijken te stimuleren, cultuuronderwijs op en rond de school te versterken en bij te dragen aan een duurzame verbinding en samenwerking tussen de cultuurinstelling, de school en partijen in de wijk van de school. Voor deze subsidie moet jaarlijks door de culturele instelling en de school samen een subsidieaanvraag worden gedaan bij de gemeente Rotterdam.

 

Dagprogrammering

Onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is de dagprogrammering. Op scholen binnen het NPRZ-gebied krijgen leerlingen extra activiteitsuren per week aangeboden, om zo bij te dragen aan een brede ontwikkeling van de leerlingen en daarmee hun kansen te vergroten.

Als school is het mogelijk om vanuit het dagprogrammeringsbudget langlopend theaterlessen van Hofplein af te nemen. Hofplein zet zich meer dan ooit in om toegankelijk te zijn voor álle jongeren. Uitgangspunt is altijd dat onze theaterlessen en de presentatie aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren.

2024 - 2025

In seizoen 2024-2025 geven Hofpleindocenten langlopend les op de volgende scholen in het voortgezet onderwijs:

Olympia College, Montfort College

Contact & aanmelden

Elke school waarmee we ons verbinden vraagt om een eigen aanpak. Passend bij de visie en specifieke aandachtspunten van de school, vullen onze bevoegde Hofpleindocenten hun theaterlessen in. Vanuit hun eigen (vak)inzicht en inspiratie, in goed contact met de school met kennisneming van de kerndoelen van het voortgezet onderwijs. Er kan naar wens een korte of lange lessenreeks afgenomen worden.

We gaan graag in gesprek om het juiste programma voor jouw school te ontwikkelen.

Voor vragen over dit aanbod neem je telefonisch of per mail contact op met Danilo via het onderstaande aanmeldformulier, of via 010-754 00 15 of educatie@jeugdtheaterhofplein.nl

Vul dit formulier zorgvuldig en volledig in dan kunnen wij u snel informeren over de mogelijkheden. We streven er naar om binnen 2 werkdagen te antwoorden.

Aanvraagformulier workshops